Geotextilie, nopovky

Nopové fólie - izolace proti zemní vlhkosti s ventilační nebo drenážní funkci s výškou nopu 8 mm. Pružné profilované membrány využívají nejnovější technologie vzduchové mezery. Jde o fólii pro základové práce a jednoduché drenáže, umožňuje odvětrání vlhkého zdiva a zabránění pronikání vody do konstrukce z okolního terénu. Fólii je možno použít za všech povětrnostních podmínek a za normálních okolností do hloubky 5 m a okamžitě výkop zasypat. Použitelná i jako izolace proti pronikání radonu z podloží do stavby pro střední až vysoký radonový index.
Nejčastější využití nopových fólií je

  • při oddělení stavby od vlhkého okolního prostředí (vytvoření plošného drenážního systému),
  • při hydroizolaci spodních staveb,
  • při sanaci vlhkého zdiva,
  • při náhradě podkladního betonu,
  • ve skladbě zelených střech, teras a balkónů

Vybrané produkty

Likov GEOTEX.100cm NETEX HOME 100g/bal=25bm

Likov GEOTEX.200g 200cm/bal=50bm LIGEO PES POLYESTER

Likov GEOTEX.200g 200cm/bal=50bm ZEMTEX

Likov GEOTEX.300g 200cm/bal=50bm LIKOV, ZEMTEX

Likov GEOTEX.300g 200cm/bal=50bm LIGEO PES POLYESTER

HPI Geotextílie

Likov Nopové fólie

... a další naleznete v našich stavebninách.