Klinker Centrum

Web výrobce

Naše historie se začala psát v roce 1995. To pánové a nynější společníci Stanislav Barvínek a Jiří Machka na svých cestách za obchodem do Polska, Německa, Holandska, Belgie, Rakouska a Slovinska „přišli na chuť“ vícevrstvému zdivu s lícovou cihlou. Po mnohahodinových nočních diskusích našli shodu, že to je perspektivní alternativa ve stavebnictví, která v Čechách má šanci na úspěch mezi investory.  Smluvní ujednání ve společnosti Cihelna Kinský spol.s r.o. odložila plné rozvinutí těchto myšlenek až do roku 2000. Dne 15.5.2000 se začala psát čitelná historie firmy Stavebniny Baumat s.r.o., a v roce 2003 přejmenované na Klinker Centrum s.r.o.