Zatravňovací dlažby

Zatravňovací dlažba – vegetační tvárnice lze využít všude tam, kde požadujete funkčnost a zachování přírodního vzhledu.

Prvky umožňují řešit zpevnění ploch i pro velká zatížení (až D400 kN) při současném zatravnění a při podílu zeleně 35 % plochy celkového zpevnění. Prvky jsou vhodné pro stabilizaci svahů a zpevnění koryt potoků a řek. Jsou také často využívány pro zpevnění příjezdových cest nebo chodníků v okolí rodinných domů.

Vegetační tvárnice jsou vyráběny z vysokohodnotných betonů technologií vibrolisování ve dvou vrstvách. Současným působením tlaku a vibrace je dosaženo optimální míry zhutnění produktů. Vysoká hutnost zajišťuje prvkům vynikající mechanicko-fyzikální vlastnosti.

Vybrané produkty

CS BETON ERBO povrch HLADKÝ; barva ŠEDÁ

CS BETON VEGETAČNÍ TVÁRNICE MALÁ povrch HLADKÝ; barva ŠEDÁ

CS BETON VEGETAČNÍ TVÁRNICE VELKÁ povrch HLADKÝ; barva ŠEDÁ

... a další naleznete v našich stavebninách.